Tội tổ chức tảo hôn. Người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

ĐIỀU 183. TỘI TỔ CHỨC TẢO HÔN


Người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

BÌNH LUẬN

1. Tội tổ chức tảo hôn là hành vi tiếp tục tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, mặc dù trước đó chủ thể đã từng bị xử phạm hành chính về hành vi này.

2. Dấu hiệu pháp lý của tội phạm

* Khách thể: Khách thể của tội phạm là nguyên tắc hôn nhân tiến bộ được Hiến pháp và Luật hôn nhân và gia đình quy định. Điều kiện về tuổi kết hôn là một nội dung quan trọng của nguyên tắc hôn nhân tiến bộ góp phần bảo đảm duy trì sự phát triển lành mạnh của giống nòi và chất lượng của đời sống hôn nhân, đồng thời nhằm xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

* Mặt khách quan: Mặt khách quan của tội phạm được thể hiện ở hành vi chủ trì, chỉ đạo, lên kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện về vật chất hoặc tinh thần để tiến hành sự kiện lập gia đình (việc thành thân hay lấy vợ, lấy chồng) cho người chưa đủ tuổi kết hôn. Người chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 là nam chưa đủ 20 tuổi và nữ chưa đủ 18 tuổi.

* Mặt chủ quan: Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý. Người phạm tội có thái độ chống đối pháp luật, thể hiện ở việc mặc dù biết rõ hành vi của mình là trái pháp luật hôn nhân và gia đình, thậm chí đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này nhưng vẫn cố ý tiếp tục thực hiện hành vi tổ chức tảo hôn. Các dấu hiệu về động cơ, mục đích phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm.

* Chủ thể: Bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ 16 tuổi trở lên đều có thể trở thành chủ thể của tội phạm này. Tuy nhiên, thông thường thì chủ thể là người thân ruột thịt, họ hàng hoặc có uy tín đối với đối với gia đình của đôi nam nữ được tổ chức tảo hôn.

3. Về hình phạt

Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm theo quy định tại Điều 183 Bộ luật hình sự.


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 (Luật sư Giáp)
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)