Công ty Luật Hoàng Sa, luật sư tư vấn, luật dân sự, đất đai, luật sư làm chứng ...

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: P713, Tòa F4, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN

Di chúc có công chứng hoặc chứng thực

Điều 635 bộ luật dân sự 2015: Chứng thực di chúc được coi là một trong những căn cứ pháp lý xác lập nội dung di chúc của người để lại...

Người không được công chứng, chứng thực di chúc

Người không được công chứng, chứng thực di chúc “Công chứng viên, người có thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã không được công chứng, chứng thực đối với...

Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực

Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực. “1. Di chúc của quân nhân tại ngũ có xác nhận của thủ trưởng...

Hiệu lực của di chúc

Hiệu lực của di chúc “1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế. 2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp...

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật “Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định”.

Người thừa kế theo pháp luật

Người thừa kế theo pháp luật “1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha...

Thừa kế thế vị theo Bộ luật dân sự

“Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà...

Họp mặt những người thừa kế

Họp mặt những người thừa kế. “1. Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt...

Thứ tự ưu tiên thanh toán liên quan đến thừa kế

Thứ tự ưu tiên thanh toán liên quan đến thừa kế. Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ...

Phân chia di sản theo di chúc - Điều 659 Bộ luật dân sự

Phân chia di sản theo di chúc. “1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định...

Phân chia di sản theo pháp luật

Phân chia di sản theo pháp luật “1. Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại...

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo bộ luật dân sự

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại. “1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình...

Bình luận dân sự

Bình luận luật dân sự, bộ luật dân sự, khởi kiện vụ án dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình
Thong ke

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)