Tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Người nào tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

ĐIỀU 187. TỘI TỔ CHỨC MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI


1. Người nào tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Đối với 02 người trở lên;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Lợi dụng danh nghĩa của cơ quan, tổ chức;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

BÌNH LUẬN

1.Tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại là hành vi tổ chức cho người phụ nữ mang thai hộ người khác bằng phương pháp áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nhằm mục đích hưởng lợi về kinh tế hoặc lợi ích khác.

2. Dấu hiệu pháp lý của tội phạm

* Khách thể: Khách thể của tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mạilà chế độ quản lý nhà nước trong việc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để người phụ nữ mang thai hộ cho cặp vợ chồng gặp khó khăn về vấn đề này. Nhà nước thực hiện vai trò quản lý của mình đối với việc mang hộ là nhằm mục đích bảo vệ tính nhân đạo của các quy định pháp luật cho phép mang thai hộ, bảo vệ giá trị nhân văn của hành vi mang thai hộ, đồng thời chống lại hiện tượng lạm dụng cơ thể với phụ nữ để thực hiện việc mang thai hộ vì mục đích thương mại.

* Mặt khách quan: Mặt khách quan của tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại là tổng hợp nhiều hành vi khác nhau như chủ trì, dàn xếp, thương lượng, lên kế hoạch hoặc giúp đỡ hai bên cung, cầu gặp nhau, tạo các điều kiện thuận lợi về vật chất hoặc tinh thần để tiến hành vi mang thai hộ.

Hậu quả của tội phạm không phải là dấu hiệu bắt buộc để định tội. Việc mang thai hộ đã được thực hiện thành công  hay chưa hoặc chủ thể đã đạt được mục đích thương mại của mình hay chưa không đóng vai trò quyết định trong việc định tội danh mà chỉ có ý nghĩa trong việc xác định rõ trách nhiệm hình sự của chủ thể khi Tòa án quyết định hình phạt.

* Mặt chủ quan: Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý, người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và mong muốn thực hiện hành vi đó nhằm hưởng lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.

Mục đích phạm tội là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Theo đó, chỉ khi nào người tổ chức mang thai hộ có mục đích thương mại thì mới phạm vào tội này. Mục đích thương mại được hiểu là  mục đích đạt được lợi ích vật chất (lợi ích về kinh tế) hoặc lợi ích khác.

* Chủ thể: Chủ thể của tội phạm là những người có năng lực trách nhiệm hình sự từ đủ 16 tuổi trở lên.

3. Về hình phạt

Người phạm tội theo quy định của Khoản 1 Điều 187 Bộ luật hình sự có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm; phạm tội đối với 02 người trở lên hoặc phạm tội từ 02 lần trở lên hoặc lợi dụng danh nghĩa của cơ quan, tổ chức để phạm tội hoặc phạm tội trong trường hợp tái phạm nguy hiểm có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm theo quy định của Khoản 2 Điều 187 Bộ luật hình sự.

Người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 187 như: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 (Luật sư Giáp)
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)