Tội sử dụng trái phép tài sản. Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

ĐIỀU 177. TỘI SỬ DỤNG TRÁI PHÉP TÀI SẢN


1. Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 220 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

b) Tài sản là bảo vật quốc gia;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội sử dụng trái phép tài sản trị giá 1.500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

BÌNH LUẬN

1. Tội sử dụng trái phép tài sản là hành vi của một người vì vụ lợi đã khai thác một cách trái phép giá trị sử dụng của tài sản do đang chiếm giữ.

2. Dấu hiệu pháp lý của tội phạm

* Khách thể của tội phạm: Tội sử dụng trái phép tài sản xâm phạm quyền sở hữu của Nhà thước, tổ chức và cá nhân, cụ thể là quyền sử dụng. Đối tượng tác động của tội phạm là tài sản gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản.

+ Mặt khách quan của tội phạm: Mặt khách quan của tội phạm này được thể hiện ở hành vi sử dụng trái phép tài sản của người khác. Sử dụng tài sản được hiểu là hành vi khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản của người khác một cách trái phép. Hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại; lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản[1].

Tuy nhiên hành vi sử dụng trái phép tài sản chỉ bị coi là phạm tội nếu tài sản bị sử dụng trái phép có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.

Trường hợp tài sản có giá trị dưới 100,000,000 đồng thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đã bị xử lý kỷ luật, bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm là trường hợp, trước đó đã có lần thực hiện hành vi sử dụng trái phép tài sản và đã bị xử lý kỷ luật hoặc bị xử phạt hành chính nhưng chưa hết được coi là chưa bị kỷ luật hoặc chưa bị xử phạt hành chính nay tiếp tục thực hiện hành vi sử dụng trái phép tài sản có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

- Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm là trường hợp sau khi bị kết án về tội sử dụng trái phép tài sản, chưa được xoá án tích, nay lại thực hiện hành vi sử dụng trái phép tài sản có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.

- Tài sản là di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 219 và Điều 220 của Bộ luật này. Di vật là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, cổ vật là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học và có từ 100 năm tuổi trở lên[2]; vật có giá trị lịch sử, văn hóa là tài sản không phải là di vật, cổ vật nhưng có giá trị lịch sử, văn hóa.

Các hành vi nêu trên chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép tài sản nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 219 và Điều 220 Bộ luật này.

* Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội sử dụng trái phép tài sản là người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự.

* Mặt chủ quan của tội phạm: Tội sử dụng trái phép tài sản được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Mục đích vụ lợi là yếu tố bắt buộc của cấu thành tội phạm này.

3. Về hình phạt

Điều 177 quy định 03 khung hình phạt:

- Người phạm tội quy định tại Khoản 1 thì bị hình phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

- Người phạm tội quy định tại khoản 2 thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm, áp dụng đối với các trường hợp phạm tội sau:

+ Tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

+ Tài sản là bảo vật quốc gia (là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học)[3].

+ Phạm tội 02 lần trở lên.

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; tái phạm nguy hiểm (xem bình luận tại Điều 168).

- Người phạm tội quy định tại khoản 3 thì phạt tù từ 03 năm đến 07 năm áp dụng đối với người phạm tội sử dụng trái phép tài sản trị giá 1.500.000.000 đồng trở lên.

- Hình phạt bổ sung: ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 


[1] Xem: Điều 109 Bộ luật dân sự năm 2015

[2] Xem: Điều 4 Luật di sản văn hóa sửa đổi năm 2009

[3] Xem: Điều 4 Luật di sản văn hóa sửa đổi năm 2009.


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 (Luật sư Giáp)
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)