So sánh Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã. Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã được quy định trong Luật Hợp tác xã năm 2012

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

So sánh Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã.


Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã được quy định trong Luật Hợp tác xã năm 2012. Giữa Hợp tác xã và Liên hiệp Hợp tác xã có những điểm giống nhau và khách nhau như sau:

1. ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA HỢP TÁC XÃ VÀ HIỆP HỢP TÁC XÃ:

 • Đều là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân được thành lập trên cơ sở tự nguyện và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung; tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý. (Khoản 1, 2 Điều 3 Luật hợp tác xã).
 • Đều sẽ hình thành các doanh nghiệp của hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã khi phát triển đến trình độ cao hơn; doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật doanh nghiệp. (Khoản 3 Điều 3 Luật hợp tác xã).
 • Đều được bảo đảm và được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước. (Điều 5, Điều 6 Luật hợp tác xã).
 • Có nguyên tắc tổ chức và hoạt động giống nhau. (Điều 7 Luật hợp tác xã).
 • Có quyền và nghĩa vụ; chế độ lưu giữ tài liệu giống nhau. (Điều 8, Điều 9, Điều 10 Luật hợp tác xã).
 • Để trở thành thành viên của hợp tác xã/hợp tác xã thành viên đều phải đáp ứng những điều kiện sau:

- Có nhu cầu hợp tác với các thành viên/hợp tác xã thành viên và có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã; (điểm b, Khoản 1 và điểm a Khoản 2 Điều 13 Luật hợp tác xã).

- Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã; (điểm c, Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 13 Luật hợp tác xã).

- Góp vốn theo quy định của pháp luật và điều lệ của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã; (điểm d, Khoản 1 và điểm c Khoản 2 Điều 13 Luật hợp tác xã).

- Và các điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã. (điểm đ, Khoản 1 và điểm d Khoản 2 Điều 13 Luật hợp tác xã).

 • Thành viên của hợp tác xã/hợp tác xã thành viên đều có thể là thành viên của nhiều hợp tác xã/ nhiều liên hiệp hợp tác xã trừ trường hợp điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quy định khác. (Khoản 3 Điều 13 Luật hợp tác xã).
 • Có quy định về quyền, nghĩa vụ và chấm dứt tư cách của thành viên/hợp tác xã thành viên giống nhau. (Điều 14, Điều 15, Điều 16 Luật hợp tác xã).
 • Đều có thời hạn góp đủ vốn không vượt quá 06 tháng, kể từ ngày hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc kể từ ngày được kết nạp.(Khoản 3 Điều 17 Luật hợp tác xã).
 • Đều phải trả lại vốn góp cho thành viên/hợp tác xã thành viên khi họ chấm dứt tư cách thành viên/hợp tác xã thành viên và phần vốn góp vượt quá mức vốn góp tối đa theo quy định (Khoản 1 Điều 18 Luật hợp tác xã).
 • Giống nhau về cơ cấu tổ chức (Điều 29 Luật hợp tác xã).
 • Cách tăng, giảm vốn điều lệ và huy động vốn giống nhau. (Điều 43, Điều 44 Luật hợp tác xã).
 • Cách phân phối thu nhập và quản lý, sử dụng các quỹ giống nhau. (Điều 46, Điều 47 Luật hợp tác xã).

2. ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA HỢP TÁC XÃ VÀ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ:

 • Số sáng lập viên tối thiểu:

+ Hợp tác xã: do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập. (Khoản 1 Điều 3 Luật hợp tác xã).

+ Liên hiệp hợp tác xã: do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập. (Khoản 1 Điều 3 Luật hợp tác xã).

 • Điều kiện trở thành thành viên:

+ Hợp tác xã: Có thêm điều kiện đối với cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam. Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân.(điểm a Khoản 1 Điều 13 Luật hợp tác xã).

+ Liên hiệp hợp tác xã: Không có.

 • Tỉ lệ vốn góp:

+ Hợp tác xã: không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã. (Khoản 1 Điều 17 Luật hợp tác xã).

+ Liên hiệp hợp tác xã: không quá 30% vốn điều lệ của liên hiệp hợp tác xã. (Khoản 2 Điều 17 Luật hợp tác xã).


LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN:


Công ty Luật Hoàng Sa có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn pháp luật như:

 


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 (Luật sư Giáp)
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)