Luật sư tư vấn cấp giấy phép sản xuất rượu tại HÀ NỘI. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc xin cấp giấy phép sản xuất rượu như sau

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

Luật sư tư vấn cấp giấy phép sản xuất rượu tại HÀ NỘI.


Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật phòng, chống tác hại rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. 

Sản xuất rượu là một công đoạn trong quá trình kinh doanh rượu. Sản xuất rượu bao gồm sản xuất rượu công nghiệp và sản xuất rượu thủ công.

 

Công ty Luật Hoàng Sa là đơn vị có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn luật tại Hà Nội. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc xin cấp giấy phép sản xuất rượu như sau:

1. LUẬT SƯ TƯ VẤN CÁC ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT RƯỢU tại HÀ NỘI:

Để sản xuất rượu công nghiệp, rượu thủ công, cần phải đáp ứng các điều kiện như sau:

1.1. Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
 • Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

1.2. Điều kiện sản xuất rượu thủ công:

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

 

2. LUẬT SƯ TƯ VẤN, SOẠN HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU tại HÀ NỘI:

2.1. Hồ sơ cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp tại HÀ NỘI bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc bản sao một trong các giấy chứng nhận sau: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (EFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000).
 • Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.
 • Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật.

2.2. Hồ sơ cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công tại HÀ NỘI bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
 • Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp đối với cơ sở thuộc loại kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
 • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

 

3. LUẬT SƯ TƯ VẤN THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU tại HÀ NỘI:

3.1. Thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất rượu tại HÀ NỘI:

 • Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên và Giấy phép phân phối rượu;
 • Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm và Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thì có quyền cấp sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy phép đó.

3.2. Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu tại HÀ NỘI:

 • Nộp hồ sơ: Trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến theo quy định.
 • Thời gian giải quyết cấp mới: 15 ngày làm việc (Sản xuất rượu công nghiệp), 10 ngày làm việc (Sản xuất rượu thủ công).
 • Cấp đổi, cấp lại: 7 ngày làm việc
 • Cấp lại do hết hiệu lực của giấy phép: Phải nộp hồ sơ trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày.
 • Thời hạn giấy phép sản xuất rượu: 15 năm đối với giấy phép sản xuất rượu công nghiệp và 5 năm kể đối với giấy phép sản xuất rượu thủ công.

 

4. DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU BAO GỒM:

Để xin cấp giấy phép sản xuất rượu, Công ty Luật Hoàng Sa tư vấn và hỗ trợ khách hàng nhưng công việc như sau:

 • Tư vấn các quy định về sản xuất rượu và các quy định liên quan sau khi cấp phép.
 • Hỗ trợ chuẩn bị các điều kiện để cấp giấy phép sản xuất rượu.
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất rượu.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan cấp phép để tiến hành thủ tục xin cấp phép.
 • Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng trong quá trình hoạt động sau cấp phép.

 

5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT RƯỢU tại HÀ NỘI:

Đối với doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp:

 • Được bán rượu do doanh nghiệp sản xuất (trực tiếp hoặc thông qua công ty thành viên, chi nhánh trực thuộc) cho các thương nhân có Giấy phép.
 • Được trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ đối với rượu do mình sản xuất tại các địa điểm kinh doanh trực thuộc.
 • Được mua trong nước hoặc nhập khẩu rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm.
 • Được mua rượu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để chế biến lại.
 • Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.
 • Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định.

Đối với doanh nghiệp sản xuất rượu thủ công:

 • Được bán rượu do mình sản xuất cho các thương nhân có Giấy phép.
 • Được trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ đối với rượu do mình sản xuất tại các địa điểm kinh doanh trực thuộc.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất rượu của mình.
 • Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định.
 • Được mua rượu của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công để chế biến lại.

 

6. LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ:


Công ty Luật Hoàng Sa có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn pháp luật như:

 


MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

 • Tập đoàn FPT (FPT Soft, FPT University, FPT shop, Fis ...).
 • Công ty Bình Minh (Petro Bình Minh Quảng Ninh).
 • Công ty TNHH Osco International (Nhật Bản).
 • Tổng công ty Mỏ Việt Bắc - Tập đoàn TKV.
 • Công ty CP Licogi13- CMC.
 • Công ty CP đầu tư BizMan (Quảng Cáo ngoài trời).
 • Công ty TNHH truyền thông Dolphin.
 • Công ty Ô tô Hyundai Đông Nam.
 • Công ty chứng khoán Vinashin.
 • Công ty Dịch vụ bảo vệ Đông Nam Á - SeaBank AMC.
 • Constrexim Holding.
 • Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MBBank).
 • Ngân hàng ShinhanBank tại Việt Nam.
 • Công ty giáo dục quốc tế Nhật Bản (tư vấn du học).
 • Công ty VnTrip OTA (Du lịch lữ hành) ...

 


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 (Luật sư Giáp)
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)