Luật sư tư vấn cấp giấy phép bán lẻ rượu tại HÀ NỘI. Công ty Luật Hoàng Sa là đơn vị có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn luật tại Hà Nội. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc xin cấp giấy phép Bán lẻ rượu như sau

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

Luật sư tư vấn cấp giấy phép bán lẻ rượu tại HÀ NỘI.


Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật phòng, chống tác hại rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Bán lẻ rượu là một quá trình của kinh doanh rượu, để được hoạt động Bán lẻ rượu, doanh nghiệp cần phải xin cấp giấy phép theo quy định.

Công ty Luật Hoàng Sa là đơn vị có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn luật tại Hà Nội. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc xin cấp giấy phép Bán lẻ rượu như sau:

 

1. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU tại HÀ NỘI:

1.1. Điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu không tiêu dùng tại chỗ bao gồm:

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
 • Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định (đã bãi bỏ theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP).
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định (đã bãi bỏ theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP).

1.2. Điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ bao gồm:

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng và có đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ với cơ quan có thẩm quyền cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh.
 • Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định (đã bãi bỏ theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP).
 • Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định.

 

2. HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU tại HÀ NỘI:

Bán lẻ rượu bao gồm bán lẻ không tiêu dùng tại chỗ và bán lẻ tiêu dùng tại chỗ. Trong đó chỉ kinh doanh bán lẻ rượu không tiêu dùng tại chỗ mới cần phải xin cấp giấy phép theo quy định.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu tại HÀ NỘI bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
 • Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
 • Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh (đã bãi bỏ theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP).
 • Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán lẻ rượu (đã bãi bỏ theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP).

 

3. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU tại HÀ NỘI NHƯ SAU:

 • Thẩm quyền cấp giấy phép bán lẻ rượu: Cơ quan có thẩm quyền UBND cấp quận, huyện.
 • Thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu: Nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc qua bưu điện
 • Thời gian giải quyết: 10 Ngày làm việc cấp mới và 7 ngày làm việc cấp lại, cấp đổi.
 • Cấp lại do hết hiệu lực của giấy phép: Phải nộp hồ sơ trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày.
 • Thời hạn của giấy phép: 5 năm kể từ ngày cấp

 

4. DỊCH VỤ LUẬT SƯ XIN GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU tại HÀ NỘI:

Với việc xin cấp giấy phép BÁN LẺ rượu, Công ty Lut Hoàng Sa tư vấn và hỗ trợ khách hàng những công việc như sau:

 • Tư vấn các quy định về hoạt động BÁN LẺ rượu và các quy định liên quan sau khi cấp phép.
 • Hỗ trợ chuẩn bị các điều kiện để cấp giấy phép hoạt động BÁN LẺ.
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động BÁN LẺ
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan cấp phép để tiến hành thủ tục xin cấp phép.
 • Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng trong quá trình hoạt động sau cấp phép.

 

5. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA THƯƠNG NHÂN KINH DOANH RƯỢU tại HÀ NỘI:

5.1. Quyền và nghĩa vụ chung:

 • Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp.
 • Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp, trừ trường hợp đối với thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
 • Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối rượu:

 • Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác.
 • Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.
 • Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu.
 • Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn được phép.

5.3. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán buôn rượu:

 • Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, bán buôn rượu khác theo quy định.
 • Bán rượu cho các thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.
 • Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu.
 • Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn được cấp phép.

5.4. Quyền và nghĩa vụ thương nhân bán lẻ rượu:

 • Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, bán buôn rượu theo quy định.
 • Bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

5.5. Quyền và nghĩa vụ thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ:

 • Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối, bán buôn rượu, bán lẻ rượu.
 • Bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân.

 

6. LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ:


Công ty Luật Hoàng Sa có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn pháp luật như:

 


MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

 • Tập đoàn FPT (FPT Soft, FPT University, FPT shop, Fis ...).
 • Công ty Bình Minh (Petro Bình Minh Quảng Ninh).
 • Công ty TNHH Osco International (Nhật Bản).
 • Tổng công ty Mỏ Việt Bắc - Tập đoàn TKV.
 • Công ty CP Licogi13- CMC.
 • Công ty CP đầu tư BizMan (Quảng Cáo ngoài trời).
 • Công ty TNHH truyền thông Dolphin.
 • Công ty Ô tô Hyundai Đông Nam.
 • Công ty chứng khoán Vinashin.
 • Công ty Dịch vụ bảo vệ Đông Nam Á - SeaBank AMC.
 • Constrexim Holding.
 • Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MBBank).
 • Ngân hàng ShinhanBank tại Việt Nam.
 • Công ty giáo dục quốc tế Nhật Bản (tư vấn du học).
 • Công ty VnTrip OTA (Du lịch lữ hành) ...

 


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 (Luật sư Giáp)
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)