Luật sư tư vấn cấp giấy phép phân phối rượu tại HÀ NỘI. Công ty Luật Hoàng Sa là đơn vị có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn luật tại Hà Nội. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc xin cấp giấy phép phân phối rượu như sau

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

Luật sư tư vấn cấp giấy phép phân phối rượu tại HÀ NỘI.


Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật phòng, chống tác hại rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Phân phối rượu là một quá trình của kinh doanh rượu, để được hoạt động phân phối rượu, doanh nghiệp cần phải xin cấp giấy phép theo quy định.

 

Công ty Luật Hoàng Sa là đơn vị có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn luật tại Hà Nội. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc xin cấp giấy phép phân phối rượu như sau:

 

1. ĐIỀU KIỆN PHÂN PHỐI RƯỢU tại HÀ NỘI.:

Để hoạt động phân phối rượu tại HÀ NỘI, cần phải đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 m2 trở lên (đã bãi bỏ theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP).
 • Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định (đã bãi bỏ theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP).
 • Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu.
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.
 • Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định (đã bãi bỏ theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP).

 

2. HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU tại HÀ NỘI:

Bộ hồ sơ cấp giấy phép phân phối rượu tại HÀ NỘI bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán rượu lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định (đã bãi bỏ theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP).
 • Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh (đã bãi bỏ theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP).
 • Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:

- Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

 • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

- Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu.

- Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

 • Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng (đã bãi bỏ theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP). 

 

3. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU tại HÀ NỘI:

 • Thẩm quyền cấp giấy phép phân phối rượu: Bộ công thương
 • Thủ tục cấp giấy phép phân phối rượu: Nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc qua bưu điện
 • Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc cấp mới và 7 ngày làm việc cấp lại, cấp đổi.
 • Cấp lại do hết hiệu lực của giấy phép: Phải nộp hồ sơ trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày.
 • Thời hạn của giấy phép: 5 năm kể từ ngày cấp

 

4. DỊCH VỤ LUẬT SƯ XIN GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU tại HÀ NỘI:

Với việc xin cấp giấy phép phân phối rượu, Công ty Lut Hoàng Sa tư vấn và hỗ trợ khách hàng những công việc như sau:

 • Tư vấn các quy định về hoạt động phân phối rượu và các quy định liên quan sau khi cấp phép.
 • Hỗ trợ chuẩn bị các điều kiện để cấp giấy phép hoạt động phân phối.
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động phân phối.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan cấp phép để tiến hành thủ tục xin cấp phép.
 • Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng trong quá trình hoạt động sau cấp phép.

 

5. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA THƯƠNG NHÂN KINH DOANH RƯỢU tại HÀ NỘI:

5.1. Quyền và nghĩa vụ chung:

 • Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp.
 • Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp, trừ trường hợp đối với thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
 • Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối rượu:

 • Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác.
 • Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.
 • Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu.
 • Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn được phép.

5.3. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán buôn rượu:

 • Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, bán buôn rượu khác theo quy định.
 • Bán rượu cho các thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.
 • Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu.
 • Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn được cấp phép.

5.4. Quyền và nghĩa vụ thương nhân bán lẻ rượu:

 • Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, bán buôn rượu theo quy định.
 • Bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

5.5. Quyền và nghĩa vụ thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ:

 • Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối, bán buôn rượu, bán lẻ rượu.
 • Bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân.

 

6. LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ:


 

Công ty Luật Hoàng Sa có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn pháp luật như:

 


MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

 • Tập đoàn FPT (FPT Soft, FPT University, FPT shop, Fis ...).
 • Công ty Bình Minh (Petro Bình Minh Quảng Ninh).
 • Công ty TNHH Osco International (Nhật Bản).
 • Tổng công ty Mỏ Việt Bắc - Tập đoàn TKV.
 • Công ty CP Licogi13- CMC.
 • Công ty CP đầu tư BizMan (Quảng Cáo ngoài trời).
 • Công ty TNHH truyền thông Dolphin.
 • Công ty Ô tô Hyundai Đông Nam.
 • Công ty chứng khoán Vinashin.
 • Công ty Dịch vụ bảo vệ Đông Nam Á - SeaBank AMC.
 • Constrexim Holding.
 • Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MBBank).
 • Ngân hàng ShinhanBank tại Việt Nam.
 • Công ty giáo dục quốc tế Nhật Bản (tư vấn du học).
 • Công ty VnTrip OTA (Du lịch lữ hành) ...

 


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 (Luật sư Giáp)
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)