Luật sư tư vấn cấp giấy phép môi giới việc làm tại HÀ NỘI. Để kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện, phải cấp giấy phép theo quy định

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

Luật sư tư vấn cấp phép hoạt động môi giới việc làm tại HÀ NỘI.


Môi giới (giới thiệu) việc làm là hoạt động chuyên về tư vấn, môi giới việc làm cho người lao động, tư vấn những công việc cho người lao động trước khi người lao động quyết định lựa chọn công việc, lựa chọn doanh nghiệp/ người sử dụng lao động (Trong nước).

Để kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện, phải cấp giấy phép theo quy định tại Nghị định số 23/2021/NĐ-CP của Chính Phủ (hoặc Nghị định thay thế).

 

Công ty Luật Hoàng Sa có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn cấp giấy phép con cho doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết tư vấn và cung cấp dịch vụ xin giấy phép môi giới, giới thiệu việc làm cho khách hàng trọn gói như sau: 

1. TƯ VẤN ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI VIỆC LÀM tại HÀ NỘI:

Điều 14 Nghị định số 23/2021/NĐ-CP quy định điều kiện để cấp phép hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm bao gồm:

- Có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

- Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm phải bảo đảm điều kiện:

 • Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm;
 • Có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

 

2. TƯ VẤN HỒ SƠ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI VIỆC LÀM tại HÀ NỘI:

Điều 17 Nghị định số 23/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ xin cấp phép hoạt động môi giới việc làm bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp.

- 01 bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm.

- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm.

- Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài.

- 01 bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu bằng cấp chuyên môn theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 hoặc một trong các văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

 • Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm).

Lưu ý: Các văn bản nêu tại khoản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.

 

3. TƯ VẤN THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI VIỆC LÀM tại HÀ NỘI:

3.1. Thủ tục cấp giấy phép:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở lao động Thương binh xã hội nơi đặt trụ sở chính.
 • Thời gian giải quyết: 7-10 ngày làm việc
 • Thời hạn giấy phép: 60 tháng
 • Gia hạn: Được nhiều lần và thực hiện trước 20 ngày tính đến ngày hết hạn ghi trên giấy phép.
 • Doanh nghiệp hoạt động môi giới việc làm được thành lập chi nhánh.

3.2. Thẩm quyền cấp phép: Sở lao động Thương binh xã hội

 

4. TƯ VẤN PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ MÔI GIỚI VIỆC LÀM tại HÀ NỘI:

Điều 28 Nghị định số 23/2021/NĐ-CP quy định doanh nghiệp dịch vụ môi giới việc làm được phép thực hiện những công việc bao gồm:

- Các hoạt động tư vấn việc làm:

 • Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng;
 • Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;
 • Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực;
 • Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

- Hoạt động giới thiệu việc làm cho người lao động.

- Các hoạt động cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động:

 • Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;
 • Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
 • Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Hoạt động thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.

- Hoạt động phân tích và dự báo thị trường lao động.

- Hoạt động đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

 

5. DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN XIN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI VIỆC LÀM tại HÀ NỘI:

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm trong nước.
 • Tư vấn về các phạm vi hoạt động dịch vụ việc làm trong nước ...
 • Tư vấn các điều kiện cần thiết về tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất để xin giấy phép dịch vụ việc làm trong nước.
 • Hỗ trợ khách hàng trong việc hoàn thiện hồ sơ như đề án hoạt động, phương án kinh doanh dịch vụ việc làm trong nước..
 • Hướng dẫn khách hành thực hiện ký quỹ (300 triệu đồng).
 • Hướng dẫn làm hợp đồng thuê trụ sở (ít nhất thời hạn 03 năm).
 • Thay mặt khách hàng thực hiện việc nộp hồ sơ xin giấy phép dịch vụ việc làm trong nước.
 • Hỗ trợ miễn phí cho khách hàng các vấn đề pháp lý sau xin giấy phép.

 

6. LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN:

Công ty Luật Hoàng Sa có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn pháp luật như:


 

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

 • Tập đoàn FPT (FPT Soft, FPT University, FPT shop, Fis ...).
 • Công ty Bình Minh (Petro Bình Minh Quảng Ninh).
 • Công ty TNHH Osco International (Nhật Bản).
 • Tổng công ty Mỏ Việt Bắc - Tập đoàn TKV.
 • Công ty CP Licogi13- CMC.
 • Công ty CP đầu tư BizMan (Quảng Cáo ngoài trời).
 • Công ty TNHH truyền thông Dolphin.
 • Công ty Ô tô Hyundai Đông Nam.
 • Công ty chứng khoán Vinashin.
 • Công ty Dịch vụ bảo vệ Đông Nam Á - SeaBank AMC.
 • Constrexim Holding.
 • Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MBBank).
 • Ngân hàng ShinhanBank tại Việt Nam.
 • Công ty giáo dục quốc tế Nhật Bản (tư vấn du học).
 • Công ty VnTrip OTA (Du lịch lữ hành).
 • & các cá nhân, tổ chức là thân chủ/ khách hàng của Công ty Luật Hoàng Sa tham gia tố tụng tại tòa án, cơ quan tố tụng khác.

 


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 (Luật sư Giáp)
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)