Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung cấp tài liệu (điều 384)

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: P713, Tòa F4, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN

Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, .. (điều 384)

Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung cấp tài liệu (điều 384)


Bình luận

1. Mua chuộc người khác khai báo gian đối, cung cấp tài liệu sai sự thật, được hiểu là hành vi dùng tiền cửa hoặc lợi ích vật chất đưa cho người chứng, người bị hại (trong vụ án hình sự), người giám định, người phiên dịch để đổi lấy việc người làm chứng, người bị hại sẽ khai báo không đúng sự thật hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật cho cơ quan tiến hành tố tụng (hình sự), người giám định kết luận không đúng sự thật, người phiên dịch xuyên tạc.

Cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, được hiểu là hành vi dùng thủ đoạn đe dọa sẽ xâm hại đến tính mạng, tài sản…nhằm uy hiếp tinh thần người làm chứng, người bị hại, người giám định, người phiên dịch để buộc người làm chứng,người bị hại khai không đúng sự thật hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật, người giám định kết luạn không đúng sự thật, người phiên dịch xuyên tạc.

2.   Các yếu tố cấu thành tôi mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung cấp tài liệu.

* Mặt khách quan

Đối với tội mua chuộc người khác khai báo gian đối, cung cấp tài liệu sai sự thật:

Có hành vi mua chuộc người làm chứng, người bị hại khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật.

Có hành vi mua chuộc người giám định, người phiên dịch để họ kết luận giám định gian dối, dịch xuyên tác.

Hành vi mua chuộc nêu trên được thể hiện qua việc dùng tiền của hoặc lợi ích vật chất đưa cho người bị mua chuộc để đổi lại việc người bị mua chuộc chấp nhận yêu cầu sẽ khai báo gian đối, kết luận giám định gian đối, dịch xuyên tạc (xem giải thích tương tự tội khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật).

Đối với tội cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật:

Có hành vi cưỡng ép người giám định, người bị hại (trong vụ án hình sự) để khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật

Có hành vi cưỡng ép người giám định, người phiên dịch để họ kết luận giám định gian dối, dịch xuyên tạc.

Hành vi cưỡng ép nêu trên được thể hiện qua việc dùng các thủ đoạn đe dọa sẽ giết gia đình, đốt nhà…nhằm uy hiếp tinh thần của người làm chứng, người bị hại, người giám định, người phiên dịch để buộc họ phải chấp nhận yêu cầu sẽ khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, kết luận ,giám định gian dối, dịch xuyên tạc.

* Khách thể

Hành vi nêu trên xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan tiến hành tố tụng.

* Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện hành vi này với lỗi cố ý.

* Chủ thể

  Chủ thể của tội này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng có thể là người có chức vụ, quyện hạn.

Về hình phạt

+ Khung 1(khoản 1): phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm. Được áp dụng trong trường hợp có đủ dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này nêu ở mặt khách quan và chủ quan.

+ Khung 2 (khoản 2): phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

-  Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn nguy hiểm khác;

-  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

-  Dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch.

 


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  P713, Tòa F4, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 - 0983017755 
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)