Tỉ lệ góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài. Theo quy định của cam kết WTO và Luật pháp Việt Nam chỉ cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam với một tỉ lệ nhất định

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

Tỉ lệ góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài.


Theo quy định của cam kết WTO và Luật pháp Việt Nam chỉ cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam với một tỉ lệ nhất định.

STT

Ngành nghề

Tỉ lệ vốn góp

Căn cứ pháp lý

1

Dịch vụ liên quan đến nông nghiệp, săn bắn và lâm nghiệp (CPC 881) 10

Không quá 51% vốn pháp định của liên doanh

Cam kết 318/WTO/CK

2

Dịch vụ sản xuất phim (CPC 96112, trừ băng hình)

Không quá 51% vốn pháp định của liên doanh

3

Dịch vụ phát hành phim (CPC 96113, trừ băng hình)

Không quá 51% vốn pháp định của liên doanh

4

Viễn thông có hạ tầng mạng (CPC 752)

Không quá 49% vốn pháp định của liên doanh

5

Viễn thông không có hạ tầng mạng (CPC 752)

Không quá 65% vốn pháp định của liên doanh

6

Giải trí (nhà hát, nhạc sóng, xiếc) (CPC 9619)

Không quá 49% vốn pháp định của liên doanh

7

Dịch vụ vận tải đường sắt (CPC 7111, 7112)

Không quá 49% vốn pháp định của liên doanh

8

Sản xuất phim

Không quá 51% vốn pháp định của liên doanh

9

Phát hành phim

10

Chiếu phim

11

Liên doanh ngân hàng thương mại

Không quá 50% (trừ trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định)

Điều 46 Nghị định 22/2006/NĐ-CP

12

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Dưới 50%

Khoản 5, Điều 3 Nghị định 52/2008/NĐ-CP

13

Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Tối đa 35%

Điều 21 Nghị định 89/2013/NĐ-CP

14

Kinh doanh vận tải hàng không

Không vượt quá 34%

Khoản 5 Điều 1 Nghị dịnh 89/2019/NĐ-CP

15

Kinh doanh dịch vụ hàng không

Không quá 30%

Khoản 2 Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP

16

Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển

Không quá 49%

Khoản 1 Điều 13 Nghị định 160/2016/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung Nghị định 147/2018/NĐ-CP)

17

Kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển

Không quá 49%

Điều 11 Nghị định 160/2016/NĐ-CP

18

Ngân hàng thương mại

 

Cá nhân nước ngoài đầu tư

 

Không quá 5%

Điều 7 Nghị định 01/2014/NĐ-CP

Tổ chức nước ngoài đầu tư

Không quá 15% vốn điều lệ, trừ trường hợp là nhà đầu tư chiến lược.

Nhà đầu tư chiến lược

Không quá 20%

Nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan

Không quá 20%

Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài

Không quá 30%

 

 


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 (Luật sư Giáp)
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)