Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán chất trái phép chất cháy, chất độc (điều 311)

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: P713, Tòa F4, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán chất trái phép chất cháy, chất độc (điều 311)


Bình luận:

1. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép hoặc chiến đoạt chất cháy, chấtđộc là hành vi làm ra, cất giữ, chuyển dịch, bán hay mua để bán lại, cướp, bắt cóc nhằm chiến đoạt, cưỡng đoạt, cướp giật, công nhiên chiếm đoạt, trộm cắp, tham ô, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt chất cháy, chất độc.

2. Dấu hiệu pháp lý tội phạm

* Khách thể của tội phạm

- Tội phạm xâm phạm vào những quy định của Nhà nước về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sửdụng và mua bán chất cháy, chất độc.

- Chất cháy, chất độc là những chất có khả năng hủy hoại môi trường sống, có khả năng gây rathiệt hại cho tính mạng, sức khỏe của con người và các sinh vật. Vì vậy, Nhà nước quản lý chặt chẽ chỉ những cơ quan, tổ chức nào được phép của Nhà nước mới được quyền sản xuất, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển hoặc mua bán những chất này.

* Mặt khách quan của tội phạm

- Tội phạm thể hiện ở hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chấtcháy, chất độc. Đối tượng tác động của tội phạm được quy định trong điều này bao gồm:

+ Chất cháy: là chất có đặc tính tự bốc cháy khi tiếp xúc với ôxy trong không khí, nước hoặckhi có tác động của các yếu tố khác và những chất dễ tự bốc cháy ở nhiệt độ cao như: ecrindine, các hợp chất có chứa thành phần ni-tơ, phốt pho, xăng, dầu, khí đốt,…

+ Chất độc là những chất hoặc những hợp chất có khả năng gây ra sự nguy hiểm cho tínhmạng, sức khỏe con người cũng như sinh vật và môi trường sống nói chung như chất: Asen, aminophenol,…và các chất khác có độc tính cao được quy định trong các bảng hoá chất nguy hiểm do Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước quy định.

- Tội phạm được coi là hoàn thành khi người phạm tội thực hiện một trong những hành vitrong mặt khách quan của cấu thành tội phạm một cách trái phép tức là không được phép của các cơ quan có thẩm quyền.

* Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện dưới hình lỗi cố ý.

* Chủ thể của tội phạm

Tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự đạt độ tuổi theo luật định.

 


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  P713, Tòa F4, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 - 0983017755 
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)