Điều kiện xin giấy phép đo đạc bản đồ. Công ty Luật Hoàng Sa với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy phép đo đạc bản đồ cho khách hàng

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ


Hoạt động đo đạc bản đồ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật Đo Đạc bản đồ năm 2018, Nghị định số 27/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 136/2021/NĐ-CP)Thông tư số 34/2017/TT-BTC. 

Công ty Luật Hoàng Sa với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy phép đo đạc bản đồ cho khách hàng. Chúng tôi tư vấn, hỗ trợ pháp lý quy định về cấp giấy phép đo đạc bản đồ như sau:

 

1. ĐIỀU KIỆN XIN  GIẤY PHÉP ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ:

Tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ;

b) Người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ; có thời gian hoạt động thực tế ít nhất là 05 năm phù hợp với ít nhất một nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoặc có chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I quy định tại Điều 53 của Luật này; không được đồng thời là người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ của tổ chức khác;

c) có số lượng nhân viên kỹ thuật được đào tạo về đo đạc bản đồ quy định tại Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định 136/2021, trong đó có ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật có thời gian hoạt động thực tế tối thiểu 05 năm phù hợp với nội dung đề nghị cấp phép. Danh sách cụ thể: 

SỐ LƯỢNG, TRÌNH ĐỘ CỦA NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

(Kèm theo Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

STT

Nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép

Số lượng tối thiểu (1)

Trình độ

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đặc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành

03

Đại học

2

Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành

03

Đại học

3

Xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực quốc gia, cơ sở chuyên ngành

06

Tối thiểu 02 đại học

4

Thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không

 

 

4a

Thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay

06

Tối thiểu 02 đại học

4b

Thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay không người lái

04

Tối thiểu 02 đại học

5

Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám

05

Tối thiểu 02 đại học

6

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia

 

 

6a

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000,1:5.000

05

Tối thiểu 02 đại học

6b

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000

05

Tối thiểu 02 đại học

6c

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000

05

Tối thiểu 02 đại học

7

Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000

04

Tối thiểu 02 đại học

8

Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển

06

Tối thiểu 03 đại học

9

Đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính

04

Tối thiểu 02 đại học

10

Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính

04

Tối thiểu 02 đại học

11

Thành lập bản đồ hành chính

04

Tối thiểu 02 đại học

12

Đo đạc, thành lập hải đồ

06

Tối thiểu 03 đại học

13

Đo đạc, thành lập bản đồ công trình

04

Tối thiểu 02 đại học

d) Có phương tiện, thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép. Danh mục cụ thể:

DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN ĐO, THIẾT BỊ, PHẦN MỀM

(Kèm theo Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)

STT

Nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép

Danh mục phương tiện đo, thiết bị, phần mềm(1)

(1)

(2)

(3)

1

Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành

 

2

Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành

Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo thủy chuẩn

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ

3

Xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực quốc gia, cơ sở chuyên ngành

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phương tiện đo thủy chuẩn

Phương tiện đo trọng lực

Phần mềm tính toán mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực

4

Thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không

 

4a

Thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay

Hệ thống thiết bị thu nhận dữ liệu ảnh hàng không gắn trên tàu bay

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay

4b

Thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay không người lái

Hệ thống tàu bay không người lái và thiết bị thu nhận dữ liệu ảnh hàng không gắn trên tàu bay không người lái

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay không người lái

5

Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh Phần mềm xử lý dữ liệu ảnh viễn thám

6

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia

 

6a

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo thủy chuẩn

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm xử lý dữ liệu ảnh hàng không hoặc LiDAR

Phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý

6b

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000

Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm xử lý dữ liệu ảnh hàng không, viễn thám

Phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý

6c

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000.

Phần mềm xử lý dữ liệu ảnh viễn thám

Phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý

7

Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000

Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo thủy chuẩn

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm thành lập bản đồ địa hình

8

Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển

Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo thủy chuẩn

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phương tiện đo độ sâu đáy nước

Phần mềm thành lập bản đồ địa hình đáy biển

9

Đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính

Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm thành lập bản đồ địa giới hành chính

10

Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính

Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm thành lập bản đồ địa chính

11

Thành lập bản đồ hành chính

Máy in A0

Phần mềm thành lập bản đồ hành chính

12

Đo đạc, thành lập hải đồ

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phương tiện đo độ sâu đáy nước

Phần mềm thành lập hải đồ

13

Đo đạc, thành lập bản đồ công trình

Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo thủy chuẩn

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm thành lập bản đồ công trình

2. THỜI GIAN XIN GIẤY PHÉP ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ:

  • Thời gian thủ tục: 15 ngày làm việc
  • Thời hạn Giấy phép: Giấy phép có thời hạn là 05 năm, mỗi lần gia hạn là 05 năm.
  • Gian hạn: Trong thời hạn 60 ngày trước khi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hết hạn, nếu tổ chức có nhu cầu gia hạn giấy phép đã được cấp thì gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép đến cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên.

3. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Bất kỳ thắc mắc nào sẽ được luật sư giải đáp miễn phí cho bạn trong quá trình xin giấy phép đo đạc bản đồ.

 


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 (Luật sư Giáp)
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)