Điểm mới của Luật đất đai năm 2024 và ưu điểm. Luật Đất đai số 31/2024/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

Điểm mới của Luật đất đai năm 2024 và ưu điểm.


Luật Đất đai số 31/2024/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Theo đó, Luật Đất đai 2024 có gì mới? Có ưu điểm gì? Dưới đây là tổng hợp một số điểm mới và ưu điểm của những điểm mới theo Luật Đất đai 2024.

Điểm mới

Ưu điểm

Bãi bỏ khung giá đất

Luật đất đai 2024 đã bỏ quy định khung giá đất đã quy định tại điều 113 luật đất đai 2013

Thêm vào quy định bảng giá đất trong các trường hợp luật định tại khoản 3 điều 159 luật đất đai 2024.

Quy định 5 phương pháp định giá đất tại khoản 5 điều 158 luật đất đai 2024. 

Việc bỏ khung giá đất theo quy định mới sẽ giúp ngăn chặn tình trạng khai hai giá.

Việc thêm quy định về bảng giá đất và điều chỉnh mỗi năm 1 lần sẽ giúp cho cá nhân doanh nghiệp tiếp cận được giá đất thị trường thường xuyên

Không cấp đất cho hộ gia đình

Điều 4 luật đất đai 2024 quy định về người sử dụng đất không bao gồm hộ gia đình. Theo đó, điều 5 luật đất đai 2013 quy định về người sử dụng đất có bao gồm hộ gia đình

Trước kia có giai đoạn ở trên một số địa phương có chính sách giãn dân nên các địa phương giao đất ở cho hộ gia đình theo nhân khẩu và cho đến hiện tại thì chính sách này đã hết hiệu lực và hộ gia đình cũng không còn chủ thể sử dụng đất phổ biến được Nhà nước giao đất, cho thuê đất như trước đây. Vì vậy việc ban hành quy định mới về không cấp đất cho hộ gia đình gớp phần làm giảm thiểu sự phát sinh các tranh chấp liên quan.

Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn được chuyển nhượng đất trồng lúa.

Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân:

Theo  điều 130 luật đất đai 2013 thì hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không vượt quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp.

Đến luật đất đai 2024 đã mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng thành không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất.

Vì đất trồng lúa tác động đến sự ổn định xã hội, ổn định thị trường. Việc nhượng đất trồng lúa cho cá nhân không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp để tránh bị lợi dụng để hợp thức hoá các sai phạm trong việc sử dụng đất, tính phổ biến và cá biệt. Đồng thời khuyến khích tích tụ đất nông  nghiệp để tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn và đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp.

Đất không có giấy tờ trước ngày 1.7.2014 được cấp sổ đỏ và đất cấp sai thẩm quyền cũng sẽ được cấp sổ đỏ

Đảm bảo quyền lợi cho người dân đang sử dụng đất mà chưa có sổ đỏ.

Thêm nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất

Đa dạng các hình thức bồi thường cho người dân bị thu hồi đất

Bổ sung thêm khoản hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất

Tạo nhiều điều kiện cho người dân khi bị thu hồi đất.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mở rộng quyền sử dụng đất

Là một trong những nhân tố tác động tích cực đến thị trường bất động sản, thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thúc đẩy kinh tế phát triển. Theo đó, việc mở rộng quyền sử dụng đất với người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam, trong đó quy định về nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho họ trực tiếp tham gia vào giao dịch bất động sản trong nước… tránh được bất cập như trước đây khi muốn sử dụng đất trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nhờ người thân trong nước đứng tên thực hiện giao dịch chuyển nhượng, đã không ít tranh chấp phát sinh từ việc nhờ người đứng tên nhận chuyển nhượng, quản lý quyền sử dụng đất đai này.

 

 


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 (Luật sư Giáp)
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)