Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản


Theo điều 218, Bộ luật hình sự 2017 quy định về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản như sau:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho người khác từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Lập danh sách khống về người đăng ký mua tài sản bán đấu giá;

b) Lập hồ sơ khống, hồ sơ giả tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản;

c) Thông đồng dìm giá hoặc nâng giá trong hoạt động bán đấu giá tài sản.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên;

c) Gây thiệt hại cho người khác 300.000.000 đồng trở lên;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, đối với tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản thì mức phạt tù cao nhất lên đến 05 năm.


 

Bình luận:

   1.Tội vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản là tội danh mới được bổ sung trong BLHS. Tội vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản là hành vi vi phạm quy định về bán đấu giá tfai sản nhằm thu lời bất chính hoặc gây thiệt hại cho người khác.

   2.Dấu hiệu pháp lý của tội phạm

   *Khách thể của tội phạm: Tội vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản xâm phạm các quy định của Nhà nước về quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản.

   *Mặt khách quan của tội phạm: Tội vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản được thực hiện bằng một trong các hành vi sau:       

   -Lập danh sách khống về người đăng ký mua tài sản bán đấu giá;

   -Lập hồ sơ khống, hồ sơ giả tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản;

   -Thông đồng dìm giá hoặc nâng giá trong hoạt động bán đấu giá tài sản.

   Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ 02 người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật đấu giá tài sản, trừ trường hợp quy định tại điều 49 của Luật này.

   Các hành vi nêu trên chỉ cấu thành tội phạm này nếu thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho người khác từ 50.000.000 đến dưới 300.000.000 đồng. Để truy cứu trách nhiệm hình sự cần xác định hành vi của người đó đã vi phạm quy định cụ thể nào trong Luật đấu giá tài sản năm 2016.

   *Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội phạm này là người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự.

   *Mặt chủ quan của tội phạm: Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản được thực hiện với lỗi cố ý.

   3.Về hình phạt

   Điều 218 quy định 2 khung hình phạt:

   -Người phạm tội theo quy định tại khoản 1 thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

   -Người phạm tội theo quy định tại khoản 2 thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm, áp dung đối với một trong các trường hợp: a) Có tổ chức; b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên; c) Gây thiệt hại cho người khác 300.000.000 đồng trở lên; d) Phạm tội 02 lần trở lên; đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

-Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 (Luật sư Giáp)
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)