Thủ tục đăng ký doanh nghiệp mới nhất. Luật doanh nghiệp quy định về thủ tục đăng ký doanh nghiệp bao gồm các bước như sau

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp mới nhất.


Để đăng ký doanh nghiệp (thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh) bạn có thể tự thực hiện hoặc thuê dịch vụ Luật sư Công ty Luật thực hiện. Luật doanh nghiệp quy định về thủ tục đăng ký doanh nghiệp bao gồm các bước như sau:

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT và Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi;
 • Các văn bản hướng dẫn khác (Luật chuyên ngành quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

2. THỦ TỤC TIẾP NHẬN DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu tư vấn

 • Luật sư sẽ tiếp nhận yêu cầu từ Quý vị khách hàng. Nếu thống nhất được dịch vụ, Luật sư sẽ gửi cho Quý vị khách hàng một tờ khai mẫu để Quý vị khách hàng điền thông tin cần thiết vào đó.
 • Hình thức tiếp nhận/ trao đổi: Trực tiếp hoặc online qua điện thoại, zalo, email ...

Bước 2: Tư vấn và ký kết hợp đồng dịch vụ

Sau khi tiếp nhận yêu cầu tư vấn từ khách hàng, Luật sư sẽ phân tích, đánh giá các nội dung cần triển khai. Hai bên tiến hành ký kết hợp đồng và tạm ứng phí dịch vụ (tiền mặt/chuyển khoản qua số tài khoản).

Bước 3: Lên phương án thực hiện công việc

Các công việc Đăng ký doanh nghiệp của Luật sư bao gồm:

 • Hoàn thiện hồ sơ Đăng ký doanh nghiệp (Các loại hình công ty gồm Cổ phần, TNHH, Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân).
 • Đại diện khách hàng thực hiện các công việc thành lập công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Luật sư tư vấn các công việc cần thiết sau khi Đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Tư vấn sau khi Đăng ký doanh nghiệp

 Sau khi hoàn thành các thủ tục, các giấy tờ khách hàng nhận được gồm có:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Mã số thuế (Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp).
 • Con dấu tròn công ty.
 • Xác nhận đã đăng tải mẫu con dấu doanh nghiệp.
 • Dấu chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty (nếu Hợp đồng có).
 • Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp lên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
 • Hướng dẫn một số quy định cơ bản về nghĩa vụ thuế của Doanh nghiệp sau thành lập, đăng ký chữ ký số, nộp tờ khai thuế môn bài.

3. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:

1. Thủ tục thành lập công ty: Thực hiện online do Luật sư hướng dẫn.

2. Thủ tục đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh: Thực hiện online do Luật sư hướng dẫn.

4. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP BAO GỒM:

4.1. Hồ sơ thành lập công ty bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc Danh sách thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên.
 • Bản sao tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của cổ đông hoặc thành viên sáng lập, chủ sở hữu Công ty.
 • Đối với cá nhân: CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Đối với tổ chức: GCN đăng ký doanh nghiệp, Văn bản ủy quyền quản lý vốn cho người đại diện theo ủy quyền, CMTND/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền.
 • Hợp đồng dịch vụ.
 • Các văn bản và giấy tờ khác có liên quan (theo quy định).

4.2. Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm:

4.2.1. Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:

 • Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông báo về việc người nộp thuế chuyển trụ sở (đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi cơ quan quản lý thuế).
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty (đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi trụ sở chính sang tỉnh/Tp trực thuộc trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký).
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh (đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi trụ sở chính sang tỉnh/Tp trực thuộc trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký).

4.2.2. Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp:

 • Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp..

4.2.3. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.
 • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp.

4.2.4. Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp:

 • Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty.
 • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp.

4.2.5. Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký.
 • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền.
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty.
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn.
 • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp.

4.2.6. Hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

 • Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty
 • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp.

 


LIÊN HỆ LUẬT SƯ KHI CẦN TƯ VẤN:

Bất kỳ thắc mắc nào sẽ được luật sư giải đáp miễn phí cho bạn:


Công ty Luật Hoàng Sa có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn pháp luật như:


 

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

 • Tập đoàn FPT (FPT Soft, FPT University, FPT shop, Fis ...).
 • Công ty Bình Minh (Petro Bình Minh Quảng Ninh).
 • Công ty TNHH Osco International (Nhật Bản).
 • Tổng công ty Mỏ Việt Bắc - Tập đoàn TKV.
 • Công ty CP Licogi13- CMC.
 • Công ty CP đầu tư BizMan (Quảng Cáo ngoài trời).
 • Công ty TNHH truyền thông Dolphin.
 • Công ty Ô tô Hyundai Đông Nam.
 • Công ty chứng khoán Vinashin.
 • Công ty Dịch vụ bảo vệ Đông Nam Á - SeaBank AMC.
 • Constrexim Holding.
 • Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MBBank).
 • Ngân hàng ShinhanBank tại Việt Nam.
 • Công ty giáo dục quốc tế Nhật Bản (tư vấn du học).
 • Công ty VnTrip OTA (Du lịch lữ hành).
 • & các cá nhân, tổ chức là thân chủ/ khách hàng của Công ty Luật Hoàng Sa tham gia tố tụng tại tòa án, cơ quan tố tụng khác.

 


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 (Luật sư Giáp)
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)