Mẫu giấy đề nghị tạm ứng tiền bằng tiếng Hàn Quốc

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: P713, Tòa F4, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN

160_1577951147_2555e0d9fab21f18.doc

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG SA

 

 
 
 

V/v: Tạm ứng tiền theo hợp đồng dịch vụ

(Request for advance payment)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019       

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN/ 지불 요청

 

 

Kính gửi (에): Mr. ...................  - Giám đốc

 

Tên khách hàng(고객명) : ...................

Địa chỉ (주소): ............................

 

Thông tin đề nghị thanh toán như sau/ The request of payment information as the followings:

ST

순서

Diễn giải –내 역

Số tiền (VNĐ)

금액 (VND)

 

1

 

Tạm ứng phí tư vấn luật theo hợp đồng tư vấn số:.…/2019/HĐDV-LHS  ngày 06/06/2019.

(Advance payment for laws consulting services fee (exclude VAT)

under contract No. …./2019/HDDV-LHS  dated 06 June 2019)

…………….

2

Thuế GTGT/ VAT (부가가치세)

 

[1] + [2]

Tổng thanh toán / 함 금액

…………….

 

Bằng chữ:    Ba mươi lăm triệu đồng chẵn/ Thirty five million Vietnam Dong.

 

Bản đề nghị thanh toán này do Công ty Luật TNHH Hoàng Sa lập, để khách hàng của chúng tôi làm căn cứ thanh toán theo các điều khoản đã được thoả thuận trước. Quý khách thanh toán theo bản đề nghị này bằng chuyển khoản tới/ 계약서에따라 서비스 용역에 따른 금액을 청구합니다. (Hoang Sa Law 법인) 청구에 따라 아래 은행 계좌로 송금 해 주시기 바랍니다:

 

Đơn vị thụ hưởng-수신: Công ty Luật TNHH Hoàng Sa

Số tài khoản (bank account No.) -계좌번호  : 0021000350651

Tại / 은행명 :    Ngân hàng Vietcombank CN Hà Nội

 

 

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG SA

Giám đốc/ Director

 

 

 

 

HOÀNG TRỌNG GIÁP

 

 


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  P713, Tòa F4, số 114 Trung Kính, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155   /   F: 02466564319
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 - 0983017755 
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)