Mẫu đơn xin xác nhận địa chỉ cư trú

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

925_1645006338_462620cce0206aff.docx

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN NƠI CƯ TRÚ

Kính gửi: Ban Công an xã ……………………………………………………

…………………………………………………………………………….......

Tên tôi là: …………………………………...Sinh ngày: ................................

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….

…………………………………………….......................................................

Tôi làm đơn này xin đề nghị Ban Công an xác nhận:

…………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………….....

có đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại: …………………………………...

…………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………….....

Mục đích xin xác nhận: ……………………………………………………………..

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

 

   XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN

Xác nhận anh (chị) ………………………....

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

.………, ngày …. tháng ….. năm 20…..

Trưởng/Phó Cơ quan Công an

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

………, ngày ….. tháng ….. năm 20…

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 (Luật sư Giáp)
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)