Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác được quy định tại Điều 208 BLHS 2015.


1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

3. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

4. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 300.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.


 

Bình luận

1.Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả là hành vi tạo ra, cất giữ, vận chuyển, lưu hành các công cụ chuyển nhượng giả hoặc giấy tờ có giá giả.

2.Dấu hiệu pháp lý của tội phạm

*Khách thể của tội phạm: Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác xâm phạm quyền quản lý tài chính của Nhà nước thông qua việc phát hành công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác.

*Mặt khách quan của tội phạm: Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả được thực hiện bằng một trong các hành vi sau:

-Làm giả bao gồm nhiều hành vi như in ấn, sao chụp, tạo bản in, tìm nguyên liệu mực, phương tiện in, in công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá giả khác.

-Tàng trữ công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá giả khác là hành vi cất giấu các loại công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá giả khác ở một nơi nào đó không kể thời gian dài hay ngắn nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng;

-Vận chuyển các loại công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá giả khác là hành vi di chuyển các loại công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá giả khác từ địa điểm này đến địa điểm khác bằng bất kỳ phương tiện nào (mang theo người, xe máy, ô tô…)

-Lưu hành là hành vi tìm nguồn tiêu thụ, mua bán, đưa công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá giả khác vào lưu thông trên thị trường.

Theo quy định của pháp luật thì:  Công cụ chuyển nhượng là giấy tờ có giá trị nhận lệnh thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định vào một thời điểm nhất định16. Giấy tờ có giá là chứng nhận của tổ chức tín dịnh phát hành để huy động vốn trong đó xác nhận nghĩa vụ trả nợ một khoản tiền trong một thời gian nhất định, điều kiện trả lãi và các điểu khoản cam kết khác giữa tổ chức tín dụng và người mua. Giấy tờ có giá bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, séc, chứng chỉ quỹ, giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật, trị giá thanh tiền được phép giao dịch17.

*Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả là người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự.

*Mặt chủ quan của tội phạm: Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả được thực hiện với lỗi cố ý.

3.Về hình phạt

Điều 208 quy định 03 khung hình phạt:

-Người phạm tội theo quy định tại Khoản 1 thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

-Người phạm tội theo quy định tại Khoản 2 thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm áp dụng đối với trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có  giá trị tương ứng từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

-Người phạm tội theo quy định tại Khoản 3 thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm áp dụng đối với trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có  giá trị tương ứng từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng.

-Người phạm tội theo quy định tại Khoản 4 thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm áp dụng đối với trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có  giá trị tương ứng từ 300.000.000 đồng trở lên.

-Hình phạt bổ sung: ngoài các hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ  10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 (Luật sư Giáp)
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)