Mẫu quyết định nghỉ việc không hưởng lương

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

680_1630773136_89561339f907c09c.doc

Mẫu quyết định nghỉ việc không hưởng lương

 

CÔNG TY ……………………….

Số:  ………/2021/QĐ – GĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

                    

                Hà Nội, ngày     tháng      năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Nghỉ việc không hưởng lương)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………………………………

 Căn cứ:          

-  Bộ Luật Lao động Việt Nam 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-  Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động kinh doanh của công ty.

                                         .

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1Tạm thời nghỉ việc không hưởng lương là: 02 tháng kể từ ngày 01/08/2021 đến ngày 30/9/2021 đối với:

Ông: …………………     Sinh ngày: ………………..

CCCD/CMND số: ………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điều 2: Ban lãnh đạo Công ty, toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty và các thành viên khác có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như ­­ Điều 2;

- L­­ưu VP ./.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 (Luật sư Giáp)
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)