Giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp. Công ty Luật Hoàng Sa có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn các thủ tục pháp lý về doanh nghiệp cho khách hàng

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

Giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp.


Giải thể là thủ tục chấm dứt hoạt động doanh nghiệp bắt buộc hoặc tự nguyện theo nhu cầu của chính doanh nghiệp. Công ty Luật Hoàng Sa là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thủ tục giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp. 

 

Dịch vụ thủ tục giải thể doanh nghiệp của Công ty Luật Hoàng Sa bao gồm:

1. TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRƯỚC KHI GIẢI THỂ:

* Giải thể công ty (giải thể doanh nghiệp) là gì?

Theo khoản 6 Điều 41 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về tình trạng của doanh nghiệp đã giải thể "là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể theo quy định và được Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý theo khoản 8 Điều 208, khoản 5 Điều 209 Luật Doanh nghiệp” (Luật doanh nghiệp năm 2020).

* Khi nào được giải thể doanh nghiệp?

Theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, có 04 trường hợp doanh nghiệp bị giải thể, bao gồm:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Như vậy, doanh nghiệp tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp theo hai hình thức chính: Là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc (giải thể bắt buộc là trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

Tuy nhiên, không phải lúc nào doanh nghiệp cũng được phép giải thể. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Cụ thể, doanh nghiệp cần đảm bảo quyền lợi đối với những người có liên quan, bao gồm: người lao động, chủ nợ, đối tác kinh doanh, cơ quan, tổ chức nhà nước …

 

2. HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP:

 • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định.
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).

 

3. TÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP:

* Đối với trường hợp giải thể tự nguyện

 • Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp và tổ chức thanh lý tài sản;
 • Bước 2: Công bố giải thể doanh nghiệp;

Nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp trong thời hạn 07 ngày từ ngày thông qua.

 • Bước 3: Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Bước 4: Gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ.

* Đối với trường hợp giải thể bắt buộc

 • Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bước 2: Doanh nghiệp triệu tập họp để quyết định giải thể

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, doanh nghiệp phải triệu tập họp

 • Bước 3: Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Bước 4: Gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

 

4. CƠ QUAN TIẾP NHẬN CÁC THỦ TỤC GIẢI THỂ:

 • Cơ quan hải quan (Xác nhận không nợ thuế tại Hải quan)
 • Cơ quan thuế (Đóng mã số thuế)
 • Cơ quan Đăng ký kinh doanh (Trả giấy phép kinh doanh + Trả con dấu pháp nhân).

 

5. DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN THỦ TỤC GIẢI THỂ:

 • Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ để triển khai công việc.
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể công ty theo quy định.
 • Kiểm tra về tình trạng thuế của doanh nghiệp thời điểm giải thể.
 • Làm việc với cơ quan thuế để tiến hành đóng mã số thuế.
 • Trả con dấu và giấy phép kinh doanh theo quy định.

 

6. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý GIỮA GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP:

Một số điểm khác nhau giữa giải thể và phá sản doanh nghiệp như sau:

Tiêu chí

Giải thể doanh nghiệp

Phá sản doanh nghiệp

Tính chất

Là một thủ tục hành chính và được thực hiện theo trình tự, thủ tục được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020

Là một thủ tục tư pháp và được thực hiện thep quy định Luật Phá sản 2014

Chủ thể ra quyết định

Là quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp (đối với trường hợp giải thể tự nguyện) hoặc do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập doanh nghiệp quyết định (trường hợp giải thể bắt buộc)

Do Tòa án quyết định

Điều kiện giải thể

Khi doanh nghiệp bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp bị giải thể, các chủ nợ sẽ được thanh toán đầy đủ các khoản nợ theo thứ tự pháp luật quy định.

Không bắt buộc bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Thái độ của Nhà nước đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Không bị Nhà nước hạn chế quyền tự do kinh doanh.

Có thể hạn chế quyền tự do kinh doanh đối với chủ sở hữu hay người quản lý điều hành doanh nghiệp.

 

7. LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN:

Bất kỳ thắc mắc nào sẽ được luật sư giải đáp miễn phí cho bạn:


Công ty Luật Hoàng Sa có hơn 10 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn pháp luật như:

 


MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

 • Tập đoàn FPT (FPT Soft, FPT University, FPT shop, Fis ...).
 • Công ty Bình Minh (Petro Bình Minh Quảng Ninh).
 • Công ty TNHH Osco International (Nhật Bản).
 • Tổng công ty Mỏ Việt Bắc - Tập đoàn TKV.
 • Công ty CP Licogi13- CMC.
 • Công ty CP đầu tư BizMan (Quảng Cáo ngoài trời).
 • Công ty TNHH truyền thông Dolphin.
 • Công ty Ô tô Hyundai Đông Nam.
 • Công ty chứng khoán Vinashin.
 • Công ty Dịch vụ bảo vệ Đông Nam Á - SeaBank AMC.
 • Constrexim Holding.
 • Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (MBBank).
 • Ngân hàng ShinhanBank tại Việt Nam.
 • Công ty giáo dục quốc tế Nhật Bản (tư vấn du học).
 • Công ty VnTrip OTA (Du lịch lữ hành).
 • & các cá nhân, tổ chức là thân chủ/ khách hàng của Công ty Luật Hoàng Sa tham gia tố tụng tại tòa án, cơ quan tố tụng khác.

 

LƯU Ý:

TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP KHÔNG HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ NHƯNG VẪN PHẢI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BÁO CÁO THUẾ THEO QUY ĐỊNH. NẾU KHÔNG BÁO CÁO CÓ THỂ PHẢI CHỊU NHỮNG RỦI RO PHÁP LÝ NHƯ: bị xử phạt do vi phạm nghĩa vụ thuế, việc để treo doanh nghiệp có thể dẫn đến việc các cổ đông/ thành viên của doanh nghiệp không được đăng ký thành lập doanh nghiệp khác.

 


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 (Luật sư Giáp)
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)