Công ty Luật Hoàng Sa giảm giá tất cả dịch vụ pháp lý

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG SA


THÔNG BÁO

 (V/v: Giảm phí dịch vụ pháp lý cho cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19)

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ MỌI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

Nhằm chia sẻ khó khăn cho mọi cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, Công ty Luật TNHH Hoàng Sa áp dụng chính sách giảm phí tất cả các dịch vụ như sau:

 

1. DANH SÁCH DỊCH VỤ GIẢM PHÍ:

TT

TÊN DỊCH VỤ

MỨC GIẢM % (So với mức công bố trên Website://luathoangsa.vn)

1

Thành lập công ty

50%

2

Thay đổi, dừng, tạm dừng hoạt động

 

 

 

 

 

 

30%

3

Xin Visa, tạm trú, Workpermit

4

Giấy phép Website các loại

5

Giấy phép cho thuê lại lao động

6

Giấy phép “xuất khẩu lao động”

7

Giấy phép lữ hành du lịch

8

Giấy phép tư vấn du học

9

Giấy phép trung tâm ngoại ngữ

10

Giấy phép sản xuất phim

11

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

12

Giấy phép đo đạc bản đồ

 

13

Dịch vụ luật sư tư vấn theo giờ

 

30%

14

Dịch vụ soạn thảo văn bản

15

Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng

 

2. ĐỐI TƯỢNG GIẢM PHÍ: Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật TNHH Hoàng Sa.

3. THỜI GIAN ÁP DỤNG: Trong 02 tháng kể từ ngày 7/4/2020

4. CÁCH THỨC LIÊN HỆ: Trực tiếp theo địa chỉ ghi trên Website://luathoangsa.vn.

Trân trọng cảm ơn và Công ty Luật TNHH Hoàng Sa hi vọng chính sách giảm phí của chúng tôi phần nào giúp cho quý vị sớm vượt qua khó khăn.

                                                                                     ------------------------------

                                                                                   Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2020

                                                                                            GIÁM ĐỐC

                                                                                                 (Đã ký)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

 

 


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 (Luật sư Giáp)
Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)