Công ty Luật Hoàng Sa, Dịch vụ báo cáo thuế, Dịch vụ kế toán, Kiểm toán

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

BÁO GIÁ DỊCH VỤ THUẾ, KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP.


(Áp dụng từ ngày 1/1/2019 đến khi có thông báo mới)

 

1. Dịch vụ kế toán:

a. Phạm vi công việc:

- Bảng cân đối kế toán.

- Bảng cân đối số phát sinh.

- Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Bảng lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp – gián tiếp).

- Quyết toán thuế TNDN (mẫu số ....).

- Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục ....).

- Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước.

b. Phí dịch vụ:

- 1.500.000 đồng/báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp/áp dụng cho doanh nghiệp có số lượng hóa đơn dưới 10 tờ/tháng.

- 2.000.000 đồng/ báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp/áp dụng cho doanh nghiệp có số lượng hóa đơn dưới 50 tờ/tháng.

- 3.000.000 đồng/ báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp/áp dụng cho doanh nghiệp có số lượng hóa đơn trên 50 tờ/tháng.

 

2. Dịch vụ thuế:

a. Phạm vi công việc:

- Tổng hợp hóa đơn, chứng từ tại trụ sở khách hàng để thiết lập báo cáo thuế tháng;

- Trực tiếp vào sổ sách, lập, in báo cáo thuế tháng cho khách hàng ký, đóng dấu;

- Báo cáo thu nhập cá nhân quý, báo cáo thu nhập tạm tính quý...;

- Trực tiếp nộp báo cáo thuế tháng tại cơ quan thuế thay cho khách hàng;

- Trực tiếp thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan, cán bộ thuế về những vướng mắc thuế hàng tháng nếu có.

b. Giá dịch vụ:

- 500.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp không phát sinh hóa đơn đầu ra;

- 700.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp có phát sinh hóa đơn dưới 20 hóa đơn/tháng;

- 1.000.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp có phát sinh hóa đơn từ 20 - 30 hóa đơn/tháng;

- 1.300.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp phát sinh hóa đơn từ 30 - 50 hóa đơn/tháng;

- 1.500.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp phát sinh hóa đơn trên 50 tờ/tháng.

 


       QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 Công ty Luật Hoàng Sa

  12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN
  02466564319 - 0911771155
  Luathoangsa@gmail.com
        Hotline:  0911771155 (Luật sư Giáp)

Bài viết liên quan

Thong ke

Khách hàng tiêu biểu

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)