Luật sư dân sự, luật sư tư vấn dân sự, Công ty Luật, Văn phòng luật ...

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT HOÀNG SA

Địa chỉ: 12A03, Tòa 24T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN

Tư vấn luật hình sự, dân sự tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Công ty Luật Hoàng Sa tư vấn và tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự, vụ án dân sự tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Tư vấn luật hình sự, dân sự tại Quảng Ninh, Lạng Sơn

Công ty Luật Hoàng Sa tư vấn và tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự, vụ án dân sự tại Quảng Ninh, Lạng Sơn.

Tư vấn luật hình sự, dân sự tại Hải Dương, Hưng Yên

Công ty Luật Hoàng Sa tư vấn và tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự, vụ án dân sự tại Hải Dương, Hưng Yên

Tư vấn luật hình sự, dân sự tại Hải Phòng

Công ty Luật Hoàng Sa tư vấn và tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự, vụ án dân sự tại Hải Phòng

Tư vấn luật hình sự, dân sự tại Thái Bình

Công ty Luật Hoàng Sa tư vấn và tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự, vụ án dân sự tại Thái Bình

Xác định pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...

Phạm vi áp dụng của pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Phần này quy định về pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Trường hợp luật khác có quy định về pháp luật áp...

Phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế

Trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người...

Hạn chế phân chia di sản

Trường hợp theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thoả thuận của tất cả những người thừa kế, di sản chỉ được phân chia sau một thời...

Phân chia di sản theo pháp luật - Điều 660 Bộ luật dân sự

Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà...

Phân chia di sản theo di chúc

Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế...

Thứ tự ưu tiên thanh toán

Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây: Chi phí hợp lý theo tập quán cho...

Luật dân sự

Luật sư dân sự, luật sư tư vấn dân sự, Công ty Luật, Văn phòng luật ...
Thong ke

Đặt câu hỏi miễn phí

loichaobatdau Luật Hoàng Sa 
Hỗ trợ trực tuyến
Mọi câu hỏi sẽ được trả lời, gọi Luật sư: 0911771155 (Zalo)